Projektid

Valmis Lubja külaplatsi vabaõhukogukonnamaja ja terrass, kus saavad külaelanikud koosolemisi pidada parendamaks küla taristut ja elanikevahelist sidusust. Maja on varustatud 12 kohalise istumisalaga ja köögiosaga. Maja hoiab soojas õhksoojuspump. Projekti rahastas Leader programm ja omafinantseeringu tasus Viimsi vald. Maja ehituse teostas K-Wooden Production Grupp OÜ. Terrassi ehituse teostas GIZMO Ehitus OÜ.

Lubja küla osaleb Aruka küla programmis, iga programmis osalenu, sai 5000 eurot rahalist toetust, et valmiks üks innovatiivne toode või arendus külas. Lubja küla tegi valmis Aruka Pingi, kus saab puhata, loodust vaadelda, raamatut lugeda, telefoni laadida ja kõlaritest meelepärast muusikat või Lubja küla LUGU kuulata. Lisaks valmis programmi tulemine Lubja küla starteegia, mis kinnitati Lubja küla üldkoosolekul mai 2023. Loe rohkem Aruka küla programmi kohta: Arukad külad : Eesti Leader Liit

Lubja külaplatsil on nüüdsest 23 uut pinki, mis said sisseõnnistatud küla jaanitulel 23. juunil.
Pinkide ehituseks saadi rahastus kohaliku omaalgatuse programmist. Pinkide ehitust teostas Nordic Houses KT OÜ. Külaselts tänab
Argo Sauli väga meeldiva koostöö eest!
Foto autor on: Peep Kirbits

Joonis. Lubja küla jaanituli Foto autor: Jan Lepamaa

Lubja Tuletorni juures asuval platsil jaanitule korraldamine. Seda on mõnel aastal tehtud ka kahasse naaberküla Pärnamäe küla aktiiviga. Jaanitulest on kujunenud viimsilaste seas armastatuim jaanik. Osavõtjate arv on küündinud 1000 inimeseni. Pidu on alati tasuta külastajatele. Esinevad kohalikud rahvatantsijad, pillimehed ja avatud on söögi- ning lasteala.

Joonis 2. Vaade Põhjakonna trepilt öisele Viimsile Foto autor: Jan Lepamaa

Põhjakonna trepi idee ja projekteerimine riigieelarvelistest vahenditest aastal 2015-2016. Põhjakonna trepp on oluline ühendustee Lubja küla ja Pärnamäe küla elanikele Viimsi keskusega. Lastele on tagatud kiire ühendus kooliga jalgsi või rattaga liikumiseks. Trepis on kujunenud Viimsile ja tervele Harjumaale oluline armastatud turismisihtkoht ja vaatamisväärsus.

 • KOP projekt ”Suhtlus külas ja külast välja” 2011

 • LEADER projekt ”Lubja küla miljööväärtuslike alade hooldamiseks vajaliku inventari soetamine” 2011

 • KOP projekt ”Tähtpäevad rahvakalendris – vastlapäeva tähistamine” 2011

 • KOP projekt ”Teisaldatav tantsupõrand külaplatsile” 2012

 • LEADER projekt ”Rannarahva piknik” 2013

 • LEADER projekt ”Terviseradade edendamine rahvusvahelise koostöö raames” 2013

 • KOP projekt ”Turvateenus ja helitehnika rent rannarahva piknikule” 2013
 • LEADER projekt ”Suusaradade hooldustehnika soetamine” 2017
 • LEADER ühisprojekt ”Pargikultuur pärnadega” 2018
 • Prangli mänguväljaku ja Viimsi Mõttespordi tegevustoetus riigieelarvelistest vahenditest 2018
 • Viimsi puhke- ja virgestusala eskiisprojekt riigieelarvelistest vahenditest 2019
 • LEADER projekt “Lubja klindiastangu vabaõhu kogukonna maja” 2022
 • KOP projekt “Külaplatsi pingid” 2022
 • LEADER projekt “UUT HOOGU”- Teatrifestival VILLE 2023
Joonis 3 Rannarahvapikniku flaier näitab laiaulatuslikku koostööd ürituste Külaseltsi korraldatud üritustel
Joonis 4. Rannarahvapikniku avamine- pildil vasakult külavanem Raimo Tann, Põhja-Harju Koostöökogu juhatuse esimees Arno Kannike ja Rannarahvapikniku projektijuht Annika Vaikla
Joonis 5. Põhjakonn Karulaugu terviserajal
Teatrifestival VILLE 2023

26. augustil toimus Lubja külaplatsil kogupere Teatrifestival VILLE, kus osales ligi 500 pealtvaatajat. Festivali peaesineja oli Superstaar Alika. Projekti toetas Leader programm.

Astu Lubja külaseltsi liikmeks

Kui Sinu jaoks on oluline kaasa rääkida küla puudutavate teemade juures ning aidata kaasa Lubja küla arengule, siis astu külaseltsi liikmeks 

Scroll to Top